1 март 2018 г.

One Of Us Is Lying / Karen M. McManus | Един от нас лъже / Карън Макменъс


Goodreads rating: 4,07
My reading experience: 4/5


След като прочетох няколко позитивни ревюта на тази книга, както и сравнението на книгата с Pretty Little Liars, реших че трябва да я прочета задължително. Като голям фен на сериала Pretty Little Liars и на книгите на Сара Шепард, реших, че със сигурност тази книга ще ми хареса, ала не бях сигурна дали ще е една от любимите ми.
Сюжета се върти около четирима главни герои - Бронуин, Купър, Ади и Нейт, които са задържани след часовете и стават свидетели на смъртта на техен съученик (който също е в стаята). Цялата книга се върти около разкриването на смъртта му и всички заплетени истории около нея.
Лично аз до последните 70 страници си нямах и ни най-малка представа кой може да го е извършил. Четох, че други хора са успели да отгатнат финала на книгата, но не и аз. Имах си своите предположения, но краят ме изуми. Не знам дали съм го споменавала преди, но ако книга успее да ме изненада със своя завършек - то това е едно много добро четиво в моите очи. Авторката е свършила страхотна работа според мен и с удоволствие бих прочела и други нейни творби. 
Освен интересния сюжет, също така е зачекната и крехката тема за депресията. Аз лично не съм имала познати или приятели, преминаващи през депресия, но съм чела няколко книги, в които главните герои бяха депресирани.
СПОЙЛЕР!!!
След като прочетох, че действително Саймън е бил депресиран и всичкият този фарс е благодарение на изчанченото му въображение, си признавам започнах да гледам доста негативно върху неговия герой. В началото доста му съчувствах - сам, без приятели, вечно отритнат, постоянни подигравки...искал е някъде да се чувства важен и желан, дори и да е било с негативен ефект върху другите хора. Точно и затова той създава сайта, където излага тайните на хората - за да го забележат. Ала след всичко това нямаше как да му съчувствам пак. Въпреки всичко Джаней все пак му е била истинска приятелка и се е интересувала от него. Правейки всичко това, той наранява и нея. И то толкова много, че вечно ще остане в сърцето и. Знам, че когато човек е депресиран иска единствено да избяга от собствената си болка, която вярва, че е толкова много, че ще го погълне цял. И действително не се замисля за белега, който постъпката им ще остави. Но начина, по който той беше решил да го направи е просто ужасен. Няма нищо благородно в постъпката му.
КРАЙ СПОЙЛЕР!
В крайна сметка наистина много ми хареса книгата. Беше объркваща, мистериозна и наистина ми напомняше на Pretty Little Liars (обичам ги). Дали ще е една от най-хубавите книги прочетени през 2018 ще разберем по-нататък.


🌙🌙🌙

                                                                     
After I read a few positive reviews of this book and after the comparison between the book and Pretty Little Liars, I decided I have to read it immediately. As a big fan of the tv show and other Sara Shepard books, I knew for sure I would like this, too but I wasn't sure whether it was going to get to my Favorites list.
The storyline goes around 4 main characters - Bronwyn, Cooper, Addy and Nate, who are held after school for detention and happen to witness the death of their classmate Simon (who was also in the room). The whole book spins around the following clues of his death and all of the twisted stories around it. I had no idea what the ending would be before the last 70 pages or so when everything got discovered. I read that there are people who managed to assume correctly who the killer was, but not me. I had my guesses but the ending totally ruined me. I don't know if I have mentioned this before, but if a book manages to suprise me - then that book was amazing in my eyes. The author did a great job and I would love to read other of her works.
Besides the interesting storyline, the sensitive subject of depression is also mentioned. Although I have not had any friends who have dealt with depression, I have read some books where the main characters were depressed and I happen to know a thing or two.
SPOILER!!! 
After I read that Simon was depressed and everything that was going around was thanks to his imagination, I admit I started watching really negatively around his character. In the beginning I sympathized him a lot because he was lonely and was getting bullied...he wanted to feel important or at least interesting, so he created "About That" where people would finally notice him for what he was doing. After all Janae was his real friend. She really missed him. Doing all of that, he also hurt her. So much, that she would probably always carry it in her heart. I know that when a person is depressed he only cares about the pain he is going through and he feels as if it will swallow him whole. And doesn't think about the scar he would leave in everybody else's lives. But the way he did it was just horryfying. There was nothing noble in his doing.
END OF SPOILER!!!
After all, I really enjoyed the book. It was confusing, mysterious and it really reminded me of Pretty Little Liars (I love them). Whether this book will be one of my most enjoyable reads, we will find out later on.

Няма коментари:

Публикуване на коментар